‘Fair Play’ Winactie

Deze actie wordt georganiseerd door de Anne Frank Stichting. Als je vragen hebt, verzoeken wij je contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: fairplay@annefrank.nl Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door de Anne Frank Stichting. Onderstaande voorwaarden bevatten de bepalingen die relevant zijn voor de deelnemers aan de Fair Play Winactie.

 

Door deel te nemen aan deze actie verklaart elke deelnemer zich akkoord met de navolgende voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden

·         Dit reglement is van toepassing op de Fair Play Winactie, een actie van de Anne Frank Stichting. De actie loopt van 24 november 2014 t/m 14 december 2014;

·         Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden abonneren zich tot wederopzegging op de nieuwsbrief van de Anne Frank Stichting. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrieven via een link onderaan de betreffende e-mail. We spreken in deze actievoorwaarden over ‘deelnemers’ of ‘hij’. Hiermee bedoelen we alle personen [mannelijk en vrouwelijk] die actief willen deelnemen aan de Fair Play winactie. Dit is gedaan voor de leesbaarheid van de tekst;

·         Deelname vindt plaats op de daarvoor door de Anne Frank Stichting aangegeven wijze:
De deelnemer wordt via uiteenlopende online media-uitingen uitgenodigd om deel te nemen aan de Fair Play Winactie. Hiertoe dient de deelnemer eerst de game op playfairplay.nl te spelen. Vervolgens doorloopt de deelnemer een double opt-in registratieprocedure waarbij het e-mailadres en de persoonsgegevens van de deelnemer worden bevestigd, er akkoord wordt gegeven op de actievoorwaarden en op het ontvangen van de nieuwsbrief van de Anne Frank Stichting;

·         Deelname aan de Fair Play Winactie is gratis. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: voornaam, geboortedatum, sekse en postcode);

·         Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dienen deelnemers 12 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben. De deelnemer die deze voorwaarden heeft geaccepteerd en jonger is dan 18 jaar kan om een bewijs van ouderlijke toestemming worden gevraagd;

·         In de actieperiode van 24 november t/m 14 december wordt als prijs 1 iPad mini weggegeven.

·         Wijzigingen in de actie voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden;

·         De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;

·         De deelnemers worden direct na deelname per e-mail op de hoogte gesteld. De prijzen worden uiterlijk 3 maanden na afloop van de actieperiode uitgereikt;

·         Gewonnen prijzen kunnen tot 6 maanden na deelname worden opgeëist. Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail na deelname. Wanneer binnen 3 maanden geen reactie wordt gegeven, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs;

·         Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via fairplay@annefrank.nl

 

 

 

 

 

Aansprakelijkheid

·         De Anne Frank Stichting is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de actie. De actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins;

·         De Anne Frank Stichting is niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens;

·         De Anne Frank Stichting is niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

 

Privacy Statement

·         De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Fair Play Winactie, waaronder het versturen van uitnodigings e-mails  aan vrienden alsmede het verzenden van e-mail berichten van Fair Play. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site;

·         Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via fairplay@annefrank.nl  of door middel van een schrijven naar Anne Frank Stichting – Postbus 730 - 1000 AS Amsterdam – Nederland.

 

Algemeen

·         De Anne Frank Stichting behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen;

·         Medewerkers en partners van de Anne Frank Stichting zijn uitgesloten van deelname;

·         Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend;

·         Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden;

·         Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

·          Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Eventuele klachten kunt u tot vier weken na de sluitingstermijn van de Fair Play Winactie in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar Anne Frank Stichting, Postbus 730, 1000 AS Amsterdam, Nederland, onder vermelding van "klacht Fair Play Winactie". De Anne Frank Stichting zal de klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan.